Rozalie Hirs

News

2012-03-22

Stanza/ Rámus, Malmö, Sweden

The gang, Stanza, Rámus @ Inkonst, Malmö, 22 March 2012. From left to right: Eiríkur Örn Norðdahl, Helena Österlund, Rozalie Hirs, Johan Jönson (photo by Per Bergström)

Date: 2012-03-22
Location: Rámus, Värnhemsgatan 16, Malmö